Joomla Styles by User Reviews iPage

น.ส.มลธิตา ของรัม นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม International Training Course on Nuclear Security organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) ณ เมืองออบนินสค์ ประเทศรัสเซีย

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 27 สิงหาคม 2566 เขียนโดย Super User

bammm russia

น.ส.มลธิตา ของรัมย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีประยุกต์เเละไอโซโทป ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม International Training Course on Nuclear Security ซึ่งจัดโดย International Atomic Energy Agency (IAEA) ร่วมกับหน่วยงาน Rosatom ในภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังได้มีการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ภายในเมืองออบนินสค์ ประเทศรัสเซีย ตั้งเเต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2566

ฮิต: 508