Joomla Styles by User Reviews iPage

ตรวจสอบสถานะการส่งวัดตัวอย่างด้วย Gamma Spectroscopy (HPGe)

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 13 กันยายน 2566
เขียนโดย Super User

ตรวจสอบสถานะการส่งวัดตัวอย่างด้วย Gamma Spectroscopy (HPGe)

 Date Sample Code   Status
 06/09/2023  2pm lab4 เสร็จสิ้น
 07/09/2023  xyz_MAMA เสร็จสิ้น
13/09/2023 copp เสร็จสิ้น
14/09/2023 Suay

เสร็จสิ้น

15/09/2023 Chicken_Pick

เสร็จสิ้น

18/09/2023 cracker

เสร็จสิ้น

19/09/2023 crisp_rice

เสร็จสิ้น

20/09/2566 chilli เสร็จสิ้น
21/09/2023 snack เสร็จสิ้น
22/09/2023  big_bag เสร็จสิ้น
19/10/2023 Soil_G1 เสร็จสิ้น
20/10/2023 Soil_G2 เสร็จสิ้น
21/10/2023 Soil_G3

เสร็จสิ้น

08/01/2023 Milo

เสร็จสิ้น

09/01/2023 Got

เสร็จสิ้น

11/01/2023 PR

เสร็จสิ้น

 

นิสิตสามารถเข้ามาตรวจสอบเเละรับผลการวัดตัวอย่างได้ 1 วัน ภายหลังจากวันที่ได้รับคิวในการวัดตัวอย่าง หรือ อยู่ในสถานะ เสร็จสิ้น/รับตัวอย่างคืน ตั้งเเต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

เเบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 13 กรกฎาคม 2566
เขียนโดย Super User
 form1  form2  form3

     

       

 

                                         

รายการสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ได้ทำการสำรวจสารเคมี เเละวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ภายในห้องปฏิบัติการ

เพื่่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ดังนี้

     1. รายการสารเคมี

     2. รายการวัสดุ-อุปกรณ์

 

นิสิตที่มีความประสงค์จะขอยืมเครื่องเเก้วเเละอุปกรณ์ส่วนกลางของภาควิชา ให้ยื่นคำร้องโดย

ทำการกรอก >>> แบบฟอร์มขอยืมเครื่องแก้วและอุปกรณ์ส่วนกลาง <<< ระบุรายการเครื่องเเก้วเเละอุปกรณ์ที่ขอยืม

จากนั้นทำการยื่นคำร้องให้กับนักวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการเบิกรับต่อไป

 

 

ระบบการจองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Scientific Equipment Booking

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 10 กรกฎาคม 2566
เขียนโดย Super User

เพื่อเป็นการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของภาควิชาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายกับเครื่องมือน้อยที่สุดทางภาควิชาจึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์การใช้เครื่องมือร่วมกันดังต่อไปนี้

 

1.นิสิตต้องใช้เครื่องมือเป็นอย่างถูกต้องมีความรับผิดชอบและต้องได้รับอนุญาตจากนักวิทยาศาสตร์เเละหัวหน้าภาควิชา โดยนิสิตจะต้องกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2.นิสิตจะต้องลงลายมือชื่อใน Log Book ก่อนใช้เครื่องทุกครั้งที่ใช้งานโดยลงลายละเอียดตามตารางในสมุดนั้นๆให้ครบถ้วน

 

3.เมื่อใช้งานเครื่องมือเสร็จสิ้น ควรตรวจดูเครื่องมือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 >>>> ตรวจสอบสถานะการส่งวัดตัวอย่าง Gamma Spectroscopy (HPGe)  <<<<

 

ตารางสอบ

หมวด: เมนูสำหรับนิสิต
เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 24 พฤศจิกายน 2556
เขียนโดย Super User

ตารางสอบ

เนื้อหาอื่นๆ...