Joomla Styles by User Reviews iPage

นิสิตภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทปศึกษาดูงานที่ สทน.คลอง 5

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันอาทิตย์, 19 เมษายน 2563 เขียนโดย Super User

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย และศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ทุกท่านที่ให้ความรู้และพาเข้าเยี่ยมชมการทำงาน 

>>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

ฮิต: 2644