ภาควิชารังสีฯ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิญญาพัชญ์ เทียมดวงตะวัน นิสิตปริญญาโท ในความดูแลของ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง ที่ได้รับรางวัล

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 25 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User

>>>> อ่านเพิ่มเติม <<<<

ฮิต: 1464