คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) จะจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Utilization of Accelerators in Food and Agriculture” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (อ่านเพิ่มเติมใต้ภาพ)

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User

>>>>>>>> อ่านเพิ่มเติม<<<<<<<<

ฮิต: 988